Blog

Köpa leads

  • Posted by mikel
  • On 7 augusti, 2017
  • 0 Comments
Risken med köpta leads Leads är i själva verket kundkontakter, säljtips. – läs en längre förklaring på denna sida. Att köpa leads är ofta en dålig affär då kvalitén på de uppgifter som erbjuds varierar kraftigt. Har man inga andra alternativ så kan det kanske vara en bra ide men det gäller att verkligen ha helt klart för sig vad [...]
Read More
 

Hitta leads

  • Posted by mikel
  • On 28 juli, 2017
  • 0 Comments
Leads är helt enkelt nya tänkbara kundkontakter och att hitta leads har idag blivit en allt viktigare del av verksamheten för många företag. Med bra leads kan man minska mängden ”kalla” samtal vilket inte bara leder till bättre försäljning utan även gör jobbet roligare för säljarna. Hur man hittar leads beror på vilken bransch man arbetar [...]
Read More
 

Leadsgenerering

  • Posted by mikel
  • On 17 juli, 2017
  • 0 Comments
Leadsgenerering handlar om att löpande skapa nya kundkontakter och i längden bibehålla eller öka försäljningen. Det finns en mängd olika sätt att generera nya kundkontakter. Annonsering, sökmotoroptimering, mässor, sponsring, sociala medier och utskick av olika slag är några av alla de olika sätt detta kan ske på. Gör det enkelt! Man får lätt intrycket av att leadsgenerering [...]
Read More