Statistikmodul sökoptimering

All statistik enkelt sammanfattad

Se hur det fungerar!

Låt oss visa hur statistikmodulen skulle fungera i er verksamhet. Kontakta oss här:

klsjdajsdhaksjdhasj

Korrekt och snabb statistik, enkelt på en enda sida
Statistikmodulen visar på ett enkelt sätt alla viktiga fakta om besöken på er webbplats: vilka sökord som verkligen fungerar, vilka sidor som visas mest, vem som besöker er mest osv. Allt sammanfattat på en enda sida med alla viktiga rapporter redan skapade.
Ju mer ni vet om hur er webbplats fungerar för besökaren desto större möjlighet har ni också att förbättra den för att synas bättre. Dels för att få fler besökare, men även för att ge rätt information till besökaren och i slutänden få besökaren att ta en kontakt.
När ni vet vilka sökord som verkligen fungerar och ger trafik till er webbplats, har ni också kunskapen att förbättra strukturen på er webbplats utifrån era prioriteringar om vilka produkter eller områden som ni vill satsa på.
Syns ni på rätt sökord? Hittar kunden er när man söker efter produkter som ni erbjuder? Varför lämnar man er webbplats från vissa sidor? Vilka kunder gör flest besök? Med statistikverktyget har ni den information ni behöver för att optimera och bättre styra besökaren till att höra av sig!

Ni får dessutom teknisk information om besökaren. Vilka webbläsare och skärmupplösningar som används, om man har besökt er med mobilen mm. Viktig information för att kunna optimera webbplatsen så att besökaren ser och upplever den på det sätt ni vill.
Snabbt och enkelt!
All information visas på ett överskådligt och enkelt sätt i diagram. Tydligt uppdelat för att vara lätt att förstå och ta till sig.
Statistikmodulen är lätt åtkomlig direkt i rapporten från Kundvisaren. Med ett enda klick får ni all information direkt presenterad för er och har ett komplett underlag för att öka trafiken till er webbplats och optimera upplevelsen för besökaren.
I detalj
Med Kundvisaren statistikmodul får ni svar på bl.a.

 • Vilka sökord ger flest besök?
 • Vilka sökord fungerar verkligen?
 • Vilka kunder gör flest besök?
 • Vilka sidor visas mest?
 • Varifrån kommer besökarna?
 • Vilka sidor är populärast?
 • Från vilka sidor lämnar besökaren webbplatsen?
 • Vilka dagar har vi flest besök?
 • Hur många besökare från mobil?
 • Vilket operativsystem använder besökaren?
 • Vilka webbläsare använder besökarna?
 • Vilka är de vanligaste skärmupplösningarna?
 • Hur ser trenden ut för antalet besök?
 • Hur ökar trafiken vid kampanjer, utskick mm?
 • Vilka sidor borde förbättras?
 • Övrig statistik med trender, genomsnittlig besökstid och antalet rapporterade besök. Se hur antalet besökare minskar eller ökar. Följ upp trafiken efter utskick mm.
klsjdajsdhaksjdhasj

Se hur det fungerar!

Vi visar gärna hur Kundvisaren fungerar och vilken nytta ni har i det dagliga arbetet – klicka nedan så kontaktar vi er.