Prospect

klsjdajsdhaksjdhasj

Alla era potentiella kunder är era prospects!

Att identifiera och hitta prospect är en nyckelfaktor för alla verksamheter som vill växa och utvecklas. I samband med marknadsföring innebär det helt enkelt en potentiell kund.
Traditionellt har man fått förlita sig helt till annonsering och marknadsföring där det är mycket svårt, eller rent av omöjligt, att spåra resultatet. Att ha en annons i en tidning innebär att ett visst antal tusen människor förmodligen har sett annonsen, men ni vet inte hur många av dessa som agerar och verkligen köper er produkt eller tjänst.

Webben och en ny tid för att hitta prospects!

På senare år har detta dock till viss del förändrats i och med framväxten av internetannonsering. Där får man som annonsör ofta tillgång till specifik data över hur många klick samt hur många unika besökare en annonsering har resulterat i.
När detta är gjort och man har lockat besökare till webbplatsen, är nästa steg att identifiera vilka besökarna är med hjälp av Kundvisaren.
Läs mer om Kundvisaren på denna sida eller se direkt hur Kundvisaren fungerar genom att titta på en kort demonstrationsfilm där Kundvisaren presenteras.

Se hur det fungerar

Vi visar gärna hur Kundvisaren fungerar och vilken nytta ni har i det dagliga arbetet – klicka nedan så kontaktar vi er.