Sökmotoroptimering

klsjdajsdhaksjdhasj

Hög placering vid sökning på Google

Sökoptimering innebär i korthet att man genom olika tekniker gör sin webbplats lättare att hitta och förstå för de olika sökmotorer som används på Internet. Målet man vill uppnå är naturligtvis att komma högre upp bland resultaten av en sökning och på det sättet få fler besökare till sin webbplats.
En webbplats kan ha många syften och en initial fråga att ställa är alltid: Varför har vi vår webbplats? Vad är syftet? Att informera? För att hitta nya kunder? Med svaret som utgångspunkt skapar man er webbplats och sökoptimerar den mot den grupp av besökare man vill nå. En webbsatsning består av 3 grundläggande delar.
1. Skapa en webbplats med det innehåll som ni vill lyfta fram utifrån ert syfte med webbplatsen. Kan jämföras med att bygga en monter och placera på den på en mässa. Internet kan sägas vara en mässa där ni är med 24 timmar om dygnet årets alla dager med er webbplats som er monter.

2. Se till att ni hittas och syns bra på webben när någon söker efter just de produkter eller tjänster som ni kan sälja. Fortsätter vi vår jämförelse med en mässa så är det samma sak som att ni vill placera er mässmonter på en bra plats på mässan där besökaren hittar er.
3. Tjäna pengarna på webbplatsen! Bevaka webbplatsen och dra nu nytta av den investering ni gjort i uppbyggnaden av webbplatsen, sökoptimering, mm. D.v.s. bevaka vem som besöker er webbplats och vad besökaren är intresserad av. Vet ni det kan ni också sälja till besökaren. Det är här ni har möjlighet att tjäna pengar på att veta vem som är intresserad av era produkter och tjänster.
Kan jämföras med att ha personal i er monter på en vanlig mässa. Idag är det vanligt att man missar detta steg, men jämför det igen med vår vanliga mässa. Skulle ni ställa ut på mässan utan personal i montern? Naturligtvis inte och genom att bevaka er monter på internet får ni effekt av er webbplats och kan skapa kunder och order. Läs mer om Kundvisaren besöksrapport här.

klsjdajsdhaksjdhasj
klsjdajsdhaksjdhasj

Alla viktiga delar av SEO

Det mest grundläggande i arbetet med sökoptimering är:

 1. Bestäm syftet med webbplatsen
  .
 2. Se till att ha bra och relevant innehåll
  . 
 3. Underlätta genomsökningen
  . 
 4. Påverka hur resultaten ser ut
  . 
 5. Försöka se till att RÄTT webbplatser länkar
 6. Uppföljning
  .

Bra och relevant innehåll

Skapa en lista med de tänkbara ord er besökare kan tänkas använda för att hitta produkter eller tjänster av samma sort som ni vill sälja. Utgå ifrån den lista när ni skapar innehåll och texter för er webb.
Jobba med texterna på er webbplats. Utan bra och relevant skrivna texter kommer ni aldrig att hamna högt upp i sökresultaten.
Sökmotorerna är allt mer ”smarta” och förstår allt mer sammanhangen på en webbsida så texten är mycket viktig. Se gärna till att ha en egen sida för varje viktigt sökord ni vill nå högt i resultatlistan med, skriv sökordet i titel (det ni ser i webbläsarens fönster, ex; www.kundvisaren.se/sökoptimering) och visa er expertkunskap om just det sökordet genom en bra skriven text!
Undvik att lockas av frestelsen att ta texter från andra. Google och andra sökmotorer känner ofta igen detta och det kan leda till att ni sänks eller försvinner helt och hållet från sökresultaten.

klsjdajsdhaksjdhasj
klsjdajsdhaksjdhasj

Underlätta genomsökningen

Genomsökning är när sökmotorerna via specialutvecklade program går in på ert företags webbplats för att fånga upp informationen därifrån. Det är då viktigt att sökmotorerna inte har problem med att hitta mellan de olika sidorna. Undvik Javascript eller Flash för att navigera mellan olika webbsidor, man skall kunna ta sig mellan alla sidor med hjälp av rena och riktiga HTML-koder.
Ytterligare en hjälp kan vara så kallade webbplatskartor. Det är helt enkelt långa listor som innehåller länkar till alla företagets webbsidor. Dessa kan ligga dolda på er webbplats och behöver inte påverka intrycket för era besökare.
Sökmotorerna behöver också kunna särskilja vad som är vad på en webbsida. Det ska vara tydligt vad som är huvudrubrik, vad som är underrubrik, möjlig ingress och brödtext. Detta ska göras med avsedda HTML-koder och sidorna skall ha en struktur som är logisk och enkel att följa.

Påverka hur resultatet ser ut

När man får ett sökresultat från sökmotorerna presenteras varje träff ofta med en titel, beskrivning samt den URL:en (adressen, ex. www.kundvisaren.se) där webbsidan finns. Sökfrasen man sökte med blir även markerad. Det är viktigt att se till så att utseendet ser så bra ut som möjligt så att den som söker lockas till att klicka.
I detta arbete är det viktigt att man tillser att det på alla webbsidor finns unika och beskrivande titlar. Samma sak gäller för URL:erna, att få med ett sökord även där gör att företagets webbsida sticker ut och hamnar lite högre upp.
Därför ska man eftersträva URL:er av typen www.dittforetag.se/sokord istället för www.dittforetag.se/?id=897. Detta är mycket enkelt och framförallt viktigt.
Den tredje punkten att tänka på när det gäller utseendet handlar om beskrivning av webbsidans innehåll. Det man behöver göra är att lägga till en så kallad meta-tagg med en unik och beskrivande text för varje webbsida. De flesta sökmotorer kommer sedan att visa denna text vid resultaten, något som leder till att fler klickar sig in till ert företags webbplats.

klsjdajsdhaksjdhasj
klsjdajsdhaksjdhasj

Se till att RÄTT webbplatser länkar

Den viktigaste faktorn för hur högt upp man hamnar vid en sökning är fortfarande hur andra webbplatser ser på er webbplats, d.v.s. hur många relevanta webbplatser som faktiskt “röstar” på er webbplats genom att ha en länk till er.
Detta är numera ett tveeggat svärd. Google har börjat straffa webbplatser som medvetet länkar som ett sätt att försöka lura Google. Fråga leverantörer om att lägga in en länk till er, försök att kontakta relevant media och håll er borta från så kallade länkfarmar.
Idag finns det en uppsjö av företag som jobbar med sökoptimering och mycket offensivt säljer sina tjänster. Ofta, (inte riktigt alla) jobbar dessa företag med olika egna skapade forum och länkstrukturer, länkfarmar. Man kan komma att få en kortsiktig vinst av detta genom en snabb stigning i sökresultatet men på lite sikt tar man en stor risk att istället falla nedåt i träfflistan om t.ex. Google upptäcker detta och man riskerar att få helt motsatt effekt.
Det finns även er risk att man när man avslutar sin beställning av tjänsten hos sökoptimeringsföretaget sjunker kraftigt vilket innebär att man blir lite ”fast” i den kostnad som dessa företag debiterar. Som i de flesta sammanhang finns det inga underkurer.
Ett väl genomfört grundjobb med er webbplats är den långsiktigt absolut bästa metoden för att ni skall synas bra vid sökningar av era produkter över tiden. Det är dessutom ofta stora kostnader förknippade med att anlita den snabba metoden med sökoptimering. Spar åtminstone delar av den kostnaden och satsa den på att avsätta lite tid och jobba med era texter och innehåll på webben. Det är rätt väg att gå!

Uppföljning

Det sista steget i sökoptimeringen är att se hur det har gått. Det är bra att kontinuerligt gå igenom de sökord man vill nå högst med för att se vilka resultat man uppnår och kan analysera vad man behöver göra ytterligare.
Observera att det inte går att göra sökningar direkt på Google. Då sparas nämligen information om vilka sökningar ni har gjort och vilka träffar som ni har klickat på, vilket påverkar resultaten!
För att se sökresultaten opåverkade måste ni först ha ett konto på Google och sedan gå till denna sida för att inaktivera webbhistoriken. Därefter är det bara att göra sökningarna och se hur ert företag ligger till, med så korrekt resultat som möjligt!

klsjdajsdhaksjdhasj
klsjdajsdhaksjdhasj

Vilka resultat kan man förvänta sig?

I arbetet med sökoptimering kan man tyvärr aldrig garantera något resultat. Sökmotorerna ändrar ständigt sin struktur av hur olika webbsidor rankas och ofta är också konkurrensen väldigt hård om att komma i topp av resultatlistan. Om många lägger ner hårt arbete på att hamna överst i sökresultaten så är det ändå många som inte når ända fram.
Det viktiga att komma ihåg är att sökresultaten är dynamiska, och fortsätter man arbeta kontinuerligt på lång sikt kommer det att leda till att man successivt förbättrar sin position. Rent ekonomiskt är det i stort sett alltid värt att jobba med detta om man säljer något. Lite av er tid satsad på rätt åtgärd leder successivt till bättre placering och i slutänden fler besökare. I det arbetet kan denna typ av verktyg vara mycket användbart
Kundvisaren statistikmodul
Ibland har man som företagare varken tid eller kunskap att utföra sökoptimeringen själv. Ett sökoptimeringsföretag kan vara ett gott alternativ då, men tänk på att anlita en seriös aktör som inte utlovar guld och gröna skogar. Risken är nämligen att man då använder sig av förbjudna metoder, vilket kan leda till att företagets webbplats utesluts ur sökmotorerna helt och hållet.
Det bästa är att fråga relativt detaljerat om hur sökoptimeringen utförs. Talar man om samma steg som vi har skrivit om på denna sida så kan man vara relativt säker. Be att få en skriftlig beskrivning av hur man tänker göra för att vara på den säkra sidan.
När man har kommit en bit med sökoptimeringen ökar antalet besökare och förhoppningsvis rätt typ av besökare. Då gäller det att spåra vilka kunder som besöker företagets webbplats och se vilka av dom som kan vara intressanta att sälja till. Det är ju här ni har möjlighet att få betalt för ert arbete med webbplatsen genom fler order. Idag är detta en teknik som är strategisk för att öka försäljningen och få företaget att överleva på lång sikt.

Ta tag i sökmotoroptimeringen nu!

Sökmotoroptimering kommer att fortsätta vara den viktigaste källan för fler kundbesök till er webbplats – kontakta oss och ta tag i detta nu!