Marketing Automation

klsjdajsdhaksjdhasj

Hitta och sälj till nya och gamla kunder!

Ladda hem en pdf med information om Marketing Automation
Marketing Automation är idag ett begrepp för allt fler företag som aktivt jobbar med sin försäljning. Internet och dess tekniker för webb och mail ger oanade möjligheter att hitta och sälja till såväl nya som gamla kunder mer automatiserat.
För dig som jobbar med försäljning B2B finns nu en mycket intressant lösning. Genom att aktivt spåra trafiken på webbplatsen efter de mest intressanta kunderna skapas rätt tillfälle för påverkan och försäljning.
Olika undersökningar visar att minst 80 % av de kvalificerade affärsmöjligheterna försvinner genom att man helt enkelt inte har kontroll på vem som besöker webbplatsen. Oavsett om besökaren kommer via en kampanj eller via vanligt sök. Vad skulle det betyda för er verksamhet om ni kunde identifiera vem som faktiskt har besökt er och varför?
Marketing Automation syftar till att skapa en sammanhängande process av er närvaro på internet. Webb, optimering och identifiering är hörnstenarna. ROI på varje investerad krona är mycket hög. Högre än vid någon annan mätbar marknadsaktivitet.

Vad Marketing Automation handlar om

Marknadsaktiviteter som annonsering, utskick, sökoptimering, mm. syftar till att skapa en ökad trafik till webbplatsen med förhoppning om att besökaren ger sig tillkänna genom t.ex. kontaktformulär på webbplatsen. Undersökningar visar att maximalt 2 – 4% av besökare på webbplatser som gäller produkter B2B hör av sig på det sättet.
Med Marketing Automation bevakas er webbplats och man hjälper till att fånga upp och identifiera leads, samla in information om kundens beteende och intresse. Enkelt uttryckt handlar det om att se varje besökare och dess intresse och att agera på det. Kedjan för detta är logisk och enkel. Skapa en webbplats. Skapa synbarhet och därmed trafik till webbplatsen av rätt besökare. Bevaka webbplatsen och se vem som besöker den och vad just den kunden har för intresse och hur starkt intresset är. Med dessa byggstenar vet ni vilka ni bör kontakta för att sälja era produkter idag.
Tekniken med Marketing Automation har tidigare varit förbehållet de största företagen med stora budgetar för marknad och försäljning. Idag är bilden en annan. Idag arbetar företag i alla storlekar med denna teknik och genom att den blivit mer allmänt spridd har även prisnivån blivit mycket låg. Idag finns det företag i alla branscher som nyttjar denna genväg till kunder och order.

klsjdajsdhaksjdhasj

Se hur det fungerar!

Vi visar gärna hur Kundvisaren fungerar och vilken nytta ni har i det dagliga arbetet – klicka nedan så kontaktar vi er.